Uvodni sat – TZK 1

Uvodni sat iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura za studente prve godine preddiplomskog Sveučilišnog studija fizike održat će se u srijedu, 01. listopada 2014. godine u 12:00 sati na Odjelu za matematiku u predavaonici broj 1.