Kolokviji i domaće zadaće – Njemački jezik 3

Usmeni kolokviji po individualnom dogovoru.