Kolokviji i domaće zadaće – Njemački jezik 2

Usmeni kolokviji po individualnom dogovoru.