Nastavni materijal – Njemački jezik 1

Gramatika koju obrađujemo možete pronaći na :

DAS PRÄSENS pdf

DAS PERFEKT

DAS PRÄTERITUM

DAS FUTUR I

DAS PASSIV

SKRIPTA ZA NJEMAČKI JEZIK

skripta njemački final