Kolokviji i domaće zadaće – Njemački jezik 1

Usmeni kolokviji po individualnom dogovoru.