Kolokviji i domaće zadaće – Engleski jezik 1

TERMINI KOLOKVIJA:

2.kolokvij održat će se 19.1.2012. u 10.30

Poštovane studentice i studenti,

rezultati  2.kolokvija su kako slijedi:

REZULTATI 2.KOLOKVIJA, 1.SEMESTAR 2012

Srdačno, Karmen Knežević