Sveučilišni izborni kolegij

U akademskoj 2010./2011. godini, Sveučilišni izborni kolegiji Odjela za fiziku su:

  1. Elektrodinamika 1 (V semestar, doc. dr. sc. Josip Brana)
  2. Kvantna mehanika 1 (VI semestar, doc. dr. sc. Josip Brana)