Teme za seminar iz Sveučilišnog izbornog kolegija Umjetnost i grad ak.god 2014/2015.

1.12. Što je Osijek
8.12. Shopping centri ili popularna kultura
Narodna glazba – da ili ne
Priče iz Supera
15.12. Kultura navijača
Nobelovci grada
Okupljališta mladih
Umjetnost i grad: Osijek vs Varaždin, Rijeka, Split, Karlovac
22.12. Grad i kino
Brendovi grada: sastajališta
Portali i grad
Grafiti
12.1. Tribina
19.1. Mapiranje grada
Medijska kultura i grad
26.1. Tragom prošlosti Vilme Vukelić

Umjetnost i grad

Nastava iz sveučilišnog izbornog kolegija Umjetnost i grad kod prof.dr.sc. Helene Sablić Tomić održavat će se ponedjeljkom u 18,30 sati na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (Nastavna zgrada – učionica br. 28)