Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Računalna fizika
Kod: F120
Vrsta: teorijski, preddiplomski, izborni

 • Predavanja: 15
 • Seminari: 45
 • Vježbe: 0

Razina: Osnovni predmet
ECTS: 4

 • predavanja i vježbe ~ 4 ECTS boda

Nastavnik: Zvonko Glumac, Igor Lukacevic, Igor Miklavcic
Kompetencije koje se stječu: Studenti će biti u stanju korisiti računalo za
simulacije, numeričku obradu i grafički prikaz rješenja jednostavnijih fizičkih
problema.
Preduvjeti za upis: Računalni praktikum

Sadržaj – Zvonko Glumac

 1. Stohastički sustavi
  • Nasumični hod u jednoj dimenziji.
  • Nasumični hod u dvije dimenzije.
 2. Monte Carlo simulacije
  • Metropolisov algoritam
  • Isingov model.
 3. Približno rješavanje sustava nelinearnih jednadžba
  • Jedna jednadžba s jednom nepoznanicom – realne nule
  • Jedna jednadžba s jednom nepoznanicom – kompleksne nule
  • Dvije jednadžbe s dvije nepoznanice – realne nule
  • Dvije jednadžbe s dvije nepoznanice – kompleksne nule
 4. Svojstvene vrijednosti matrice
  • Najveća svojstvena vrijednost i pridruženi svojstveni vektor
  • Najmanja svojstvena vrijednost i pridruženi svojstveni vektor
  • Kompleksno konjugiranje svojstvene vrijednosti
  • Korjeni polinoma
 5. Numerička integracija
  • Jednostruki integrali
  • Dvostruki integrali.

Sadržaj – Igor Lukacevic

 1. Mathematica
  • Osnovne naredbe i funkcionalnost
  • Analiza i algebra
  • Grafika
 2. Gnuplot
  • Osnovne naredbe i funkcionalnost
  • Analiza
  • Grafika
 3. Awk

Sadržaj – Igor Miklavcic

Programiranje u Pythonu

osnovne informacije

instalacija PYTHONA

IDLE sučelje

osnovne naredbe

“petlje”

odabir koda za problem iz fizike: mehanika, elektricitet, optika, …

Vrednovanje znanja

Svaki tjedan student(ica) dobije jedan zadatak koji treba rješiti i koji se ocjenjuje.
Konačna ocjena je aritmetička sredina tjednih ocjena. Javna prezentacija. Ocjenjivanje.

Literatura

Preporučena literatura

 1. Računalne metode fizike, uvod – Z. Glumac
 2. Mathematica
 3. Gnuplot
 4. Awk
 5. https://www.python.org/ –instalacija
 6. http://www.udzbenici.com/U/infOSapl/Python.pdf –sysprint -  instalacija Phyton 3.3.0 s uputama
 7. http://www.sysprint.hr/infosapl/
 8. http://www-personal.umich.edu/~mejn/computational-physics/

Dopunska literatura

 1. B. P. Demidovich and I. A. Maron: Computational Mathematics
 2. Nicholas J. Giordano and Hisao Nakanishi: Computational Physics
 3. J. Stoer and R. Bulirsch: Introduction to Numerical Analysis