Nastavni materijali

Materijal potreban za izradu priprema za Praktikum iz Osnova fizike A nalazi se na linku ispod ovog teksta:

Što sve treba sadržavati jedan Vaš izvještaj (okvirno) možete vidjeti ovdje:

SI sustav mjernih jedinica:

Tablica fizikalnih konstanti: