Ispiti

Ispit:

Sastoji se od tri dijela:

  • pismeni dio: mjerne jedinice i pretvaranje mjernih jedinica (sve točno za prolaz)
  • praktični dio: izvlačite jednu od vježbi koja se radila na Praktikumu (sami izvodite vježbu; dobijete samo zadatke koje trebate napraviti)
  • usmeni dio: usmenim putem prezentirate odrađenu vježbu, predajete izvještaj, te odgovarate teorijski dio (izvučenu vježbu, po potrebi dodatno pitanje, te račun pogrešaka)

Raspored ispita i konzultacija 2013 / 2014

Praktikum iz Osnova fizike A
KONZULTACIJE
ZIMSKI ROK
LJETNI ROK
JESENSKI ROK
IZVANREDNI ROK
ponedjeljkom nakon nastave; drugim danima prema dogovoru
04.02.2015.

u 9h

17.06.2015.

u 9h

02.09.2015.

u 9h

18.02.2015.

u 9h

01.07.2015.

u 9h

16.09.2015.

u 9h