Kolokviji i domaće zadaće

Kolokviji i domaće zadaće

Kolegij ima dva ciklusa. Prije svakog ciklusa pišu se ulazni kolokviji (20 teorijskih pitanja – 30 bodova) i nakon svakog ciklusa pišu se izlazni kolokviji (10 teorijskih pitanja + 5 konceptualnih + 5 numeričkih zadataka – ukupno 30 bodova).

  • Kolokvij 1 -  1. ulazni kolokvij
  • Kolokvij 2 – 1. izlazni kolokvij
  • Kolokvij 3 – 2. ulazni kolokvij
  • Kolokvij 4 – 2. izlazni kolokvij

Domaće zadaće – pokrivaju cijelo gradivo kolegija, a sastoje se od pisanja izvješća iz odrađene vježbe i rješavanja određenog broja numeričkih zadataka koje se predaju tjedan dana nakon odrađene vježbe.

Odrađenim vježbama, pregledanim izvještajima, pregledanim numeričkim zadacima i uspješnim polaganjem (više od 50 % bodova) sva četiri kolokvija student dobiva ocjenu prema kriteriju ocjena. Ukoliko ne zadovoljava taj kriterij student pristupa polaganju ispita kroz pismeni, praktični i usmeni dio.

Raspored kolokvija

1. ulazni kolokvij:  26.02.2014.

1. izlazni kolokvij:  9.04.2014.

2. ulazni kolokvij:  16.04.2014.

2. izlazni kolokvij:  04.06.2014.

Literatura za kolokvije:

Udžbenici iz fizike od 1 do 4 razreda gimnazije.