Usmeni ispit iz Matematike 1

Usmeni ispit iz Matematike 1 održat će se u četvrtak 16.2. u 10 sati.

Rezultati pismenog ispita iz Matematike 1

Pismeni ispit su položili sljedeći studenti:

Filip Barbarić, 57, dobar(3)
Dominik Drašinac, 47, dovoljan(2)
Robert Nedeljković, 45, dovoljan (2)
Hana Gavrilović, 43, dovoljan (2)
Sara Kamenko, 41, dovoljan (2)

Uvid u pismene ispite bit će u ponedjeljak 23.2. u 12 sati u kabinetu 7 na Odjelu za matematiku (prizemlje)

Rezultati pismenog ispita iz Matematike 2

Studentica koja je izašla na ispit nije položila.

Uvid u pismeni ispit bit će u ponedjeljak 23.2. u 12 sati u kabinetu 7 na Odjelu za matematiku (prizemlje).

Termini završnog ispita

Završni ispit iz kolegija Opća i anorganska kemija 1 održat će se u srijedu, 25. veljače,

u 13 sati za studente:

1. Hana Gavrilović,

2. Marija Jelić,

3. Erin Lusavec;

u 14 sati za studente:

1. Mateja Marinov,

2. Aleksandar Panić,

3. Gabrijela Sabljo.