Rezultati 2. ispitnog roka

1. Maja Sudar, 33/60, ukupna ocjena vrlo dobar (4)

2. Izabela Tišma, 50/60, ukupna ocjena vrlo dobar (4)

Ocjene se upisuju iduci tjedan od 2.3. u vremenu 12-14 sati.

doc. dr. sc. Denis Stanić

Početak nastave iz Praktikuma iz Osnova fizike B

Poštovani studentice i studenti,

nastava iz kolegija Praktikum iz Osnova fizike B kreće 09.03.2015. u terminima i rasporedu grupa (i parova) kao što je bilo i u Praktikumu iz Osnova fizike A.

Dakle, 09.03.2015. krećemo sa jednom vježbom, onom koja Vas slijedi po rasporedu grupa, te jutarnja grupa dolazi u 09:00, a druga u 11:00.

Sve obaveze su jednake kao i u Praktikumu iz Osnova fizike A (pisanje priprema i izvještaja, broj vježbi na nadoknadi,…).

Vidimo se.

PENF2 – 2014./2015. -Početak nastave, kolokvij

Poštovani studenti 1 godine diplomskog studija,
Obavještavam Vas o održavanju 1. ulaznog kolokvija iz kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 koji će se održati u ponedjeljak 2. ožujka 2015. u 9 sati, prostorija 68. Prva vježba će se održati 9.3.2015. od 8 do 12 sati prema rasporedu grupa s PENF1.

Priložen je popis vježbi 3 ciklusa (elektricitet i magnetizam) kako biste se mogli pripremiti za kolokvij, a upute možete naći u tiskanom obliku u sobi 68 ili  preuzeti s interneta na stranici kolegiji-> PENF2->nastavni materijali.

Popis vježbi 3 ciklusa PENF2

Vježba 11
11.1. Elektrostatika
Zadaci – Prema gimnazijskom programu fizike osmislite i izvedite pokuse iz elektrostatike
11.2. Elektrostatsko njihalo
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite
zadatke 4.1 – 4.70 (barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. R. Krsnik, Fizika 2., Školska knjiga, Zagreb, 2001, Str. 76-123.

Vježba 12
Naponsko-strujna karakteristika vodiča
12.1. Određivanje U-I karakteristike vodiča
12.2. Određivanje U-I karakteristika serijski i paralelno spojenih trošila u krugu
12.3. Ovisnost jakosti struje o serijski spojenim trošilima u strujnom krugu
12.4. Ovisnost jakosti struje o paralelno spojenim trošilima u strujnom krugu
Ovisnost električnog otpora o materijalu i dimenzijama vodiča
12.5. O čemu ovisi električni otpor u strujnom krugu
Ohmov zakon za cijeli strujni krug
12.6. Određivanje elektromotorne sile izvora
12.7. Određivanje pada napona na izvoru pri opterećenju
Provjeravanje zakona o očuvanju naboja
12.8. Mjerenje struje u serijskom spoju
12.9. Mjerenje struje u paralelnom spoju
Očuvanje energije u strujnom krugu
12.10. Ispitajte naponske prilike u strujnom krugu
12.11. Provjerite drugo Kirchoffovo pravilo
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite zadatke 4.71 – 4.132 (barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. M. Martinis, Fizika – Valovi i čestice: Elektrodinamika, Priručnik za 2. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 1991., Str. 80-99.

Vježba 13
13.1. Određivanje unutarnjeg otpora izvora struje
13.2. Određivanje kapaciteta kondenzatora
13.3. Određivanje induktivnosti zavojnice pomoću voltmetra i ampermetra
13.4. Proučavanje pojave rezonancije u električnom titrajnom krugu
13.5. Određivanje nepoznatog elementa strujnog kruga
13.6. Demonstrirajte krivulju magnetske histereze
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite
zadatke 4.235 – 4.270 (barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. Vernić-Mikuličić, Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
2. Kartoteka pokusa za Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
3. M.Paić, Osnove fizike 3.

Vježba 14
Školski transformator
14.1. Demonstrirajte pojavu elektromagnetske indukcije
14.2. Odredite smjer induciranog napona u nekoj zavojnici
14.3. Demonstrirajte princip transformacije izmjeničnog napona
14.4. Demonstrirajte nastanak vrtložnih struja
Ispitajte svojstva magnetskog polja
14.5. Djelovanje magneta na električnu struju
14.6. Djelovanje električne struje na magnet
14.7. Djelovanje električne struje na električnu struju
14.8. Ispitajte kako magnetska sila ovisi o jakosti struje i geometrijskim karakteristikama vodiča
14.9. Mjerenje magnetske indukcije titrajnim magnetometrom
14.10. Pomoću titrajnog magnetometra iskažite ovisnost magnetskog polja šuplje zavojnice o električnoj struji koja protječe kroz nju
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite
zadatke 4.184 – 4.234 (barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. Kartoteka pokusa za Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
2. M. Martinis, Fizika – Valovi i čestice: Elektrodinamika, Priručnik za 2. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 1991., Str. 106-113.

Vježba 15
CATT – eksperimentalni modul
15.1. Serijski i paralelni spoj izvora napona
15.2. Ohmov zakon
15.3. Električni otpor žice
15.4. Paralelni spoj lampica
15.5. Mješoviti spoj otpora
15.6. Snaga i rad električnih potrošača
15.7. Paralelni i serijski spoj električnih potrošača
15.8. Lampica nije konstantan otpor
15.9. Karakteristične krivulje dioda i tranzistora
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite
zadatke 4.133 – 4.183(barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. NTL pokusi, Kartoteka pokusa za Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

Igor Miklavčić

OF3 – rezultati ispita (23.2.2015.)

Ovdje možete vidjeti rezultate ispita.