Nastavni materijali

  • Tekst predavanja (kao i neke teme koje se ne obrađuju na predavanjaima) možete naći
    ovdje .
  • Popis pitanja za usmeni dio ispita možete naći
    ovdje .
  • Vježbe 5. listopada 2014.:.pdf dokument