Kolokviji i domaće zadaće

Svi studenti koji namjeravaju izaći na kolokvij, dužni su predati 5 zadataka napisanih vlastitim rukopisom asistentu u sobu 38. Predaja se mora izvršiti najkasnije jedan dan prije kolokvija do 12.00h. U suprotnom, student neće imati pravo izlaska na kolokvij. Kolokviji se održavaju u istom terminu za sve polaznike kolegija, bez mogućnosti odgode ili drugog termina za pojedinačne studente.

Rezultati kolokvija akademska 2014/2015. godina .
Rezultati kolokvija akademska 2013/2014. godina .

Primjeri starih kolokvija

klk2, 20. XII 2013. ,
klk1, 29. XI 2013. ,
klk3, 1. II 2013. ,
klk2, 11. I 2013. ,
klk1, 16. XI 2012. ,
klk3, 30. I 2012. ,
klk2, 23. XII 2011. ,
klk1, 17. XI 2011. ,
klk2, 17. XII 2010. ,
klk1, 17. XI 2010. ,
klk2, 18. XII 2009 ,
klk1, 12. XI 2009. ,
klk2, 19. I 2009. ,
klk2, 8. I 2008. ,

Primjeri starih domaćih zadaća

22. XII 2010. – 12. zadaća ,
15. XII 2010. – 11. zadaća ,
8. XII 2010. – 10. zadaća ,
1 XII 2010. – 9. zadaća ,
24 XI 2010. – 8. zadaća ,
17. XI 2010. – 7. zadaća ,
10. XI 2010. – 6. zadaća ,
3. XI 2010. – 5. zadaća ,
27. X 2010. – 4. zadaća ,
20. X 2010. – 3. zadaća ,
13. X 2010. – 2. zadaća ,
6. X 2010. – 1. zadaća ,
26. I 2010. – 15. zadaća ,
19. I 2010. – 14. zadaća