2. kolokvij – OFMSA

Poštovani kolegice i kolege,

2. kolokvij iz kolegija “Osnove fizičkih mjerenja i statističke analize” održat će se u ponedjeljak 22. prosinca 2014. u 10:00. Na kolokviju nije dopušteno korištenje papira sa formulama, ali je dopušteno imati tablicu integrala ili matematički priručnik.

Lijep pozdrav,
Matko Mužević

Ostavite komentar

*