Nastavni materijali

Nastavni materijali su u pripremi i bit će dostupni sljedeći semestar.
Do tada, za predavanja, vježbe, zadatke, literaturu i druga pitanja molim obratite se nastavniku doc. dr. sc. D. Staniću (soba 38 ili e-mail).

Kolokvij 1

Predavanja: 01, 02, 03, 04, 05, 06 (zbog ograničenja na upload od najviše 2 MB, predavanja su podijeljena na 6 dijelova).