Nastavni materijali

  • Zbirke zadataka:
  1. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb 2004.
  2. Henč-Bartolić et al.. Riješeni zadaci iz valova i optike. Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  3. Lopac, Kulišić, Volovšek, Dananić. Riješeni zadaci iz elektromagnetskih pojava i strukture tvari. Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  4. Kulišić et al. Riješeni zadaci iz mehanike i topline. Školska knjiga, Zagreb, 2007.