Nastavni materijali

Materijali s predavanja
Svaki student koji upiše kolegij dobije svoje korisničko ime i lozinku. Na taj je način omogućena komunikacija s nastavnikom (moodle) kao i pristup nastavnim materijalima.
Sva predavanja su dostupna na adresi:

Materijali s vježbi