Nastava

Nastavnik Konzultacije
Voditelj kolegija doc.dr.sc. Denis Stanić prema dogovoru
Asistent dr.sc. Marina Poje, viši asistent prema dogovoru
Asistent dr. sc. Maja Varga Pajtler, poslijedoktorand prema dogovoru
Asistent Ivana Krpan, prof. asistent prema dogovoru