Nastavni materijali

Materijali s predavanja
Svaki student koji upiše kolegij dobije svoje korisničko ime i lozinku. Na taj je način omogućena komunikacija s nastavnikom (moodle) kao i pristup nastavnim materijalima.
Sva predavanja dostupna su na adresi:

Materijali s vježbi
Materijali s vježbi (zadaci, domaće zadaće, rezultati ispita) bit će objavljeni na stranici http://moodle.fizika.unios.hr/

12.11.2014.

Poštovani studenti,

na linku možete pronaći zadatke za samostalni rad u tjednu kada zbog odlaska na teren neće biti nastave:

Gravitacija_zadaci za samostalni rad

dr.sc. Marina Poje

Zbirka zadataka za seminare:

Wolkenstein (Zbirka 2)

Zadaci sa vježbi koji ulaze u prvi kolokvij obrađeni na vježbama sam grupom A