Kolokviji i domaće zadaće

Primjerak 1. kolokvija OF1 numerički zadaci (B grupa):

1.kolokvij

Rezultati rješavanja zadataka iz  Gravitacije (B grupa):

Rješavanje zadatka_gravitacija

Poštovani studenti,

izvolite rezultate 1. kolokvija (zadaci) B grupa:

Rezultati 1 kolokvija_zadaci_B grupa

Kolokvije možete vidjeti kod asistentice Poje u sobi 52.