Poziv na predavanje

Pozivam studente prve godine preddiplomskog studija na nastupno predavanje dr. A. Papić. Predavanje pod nazivom “Algoritmi na grafovima” održat će se u petak, 20. veljače 2015. u predavaonici br. 60 s početkom u 13 sati.

Rezultati ispita iz kolegija Osnove fizike 1 održanog 16.02.2015.

Rezultati_OF1_16022015.

OF1: rezultati 2. kolokvija, numerički zadaci, grupa A

Rezultati drugog kolokvija iz kolegija Osnove fizike 1, numerički zadaci, grupa A

Mentorski sastanak

Mentorski sastanak za studente kojima je mentorica Ivana Krpan održat će se u utorak, 13.01.2015. u 16 sati  u predavaonici 44.

Prvi kolokvij iz Osnova fizike 1

Prvi kolokvij iz teorije iz kolegija Osnove fizike 1 piše se u srijedu, 10.12. u 8 sati u predavaonici P-60, obje grupe zajedno. Kolokvij se piše 120 minuta, provjerava se gradivo prema dogovoru sa prof. Stanićem. Studenti trebaju ponijeti vlastiti pribor za pisanje, jer NEMA POSUĐIVANJA PRIBORA. Nije dopušteno korištenje podsjetnika niti elektroničkih naprava. Telefon ne može poslužiti kao kalkulator.

Nakon teorijskog kolokvija je kratka  pauza, zatim će se od 10.30. do 12 sati  održati vježbe, obje grupe zajedno u predavaonici P-60.

U četvrtak, 11.12.2014. vježbe se održavaju prema redovnom rasporedu.

Prvi kolokvij iz zadataka iz kolegija Osnove fizike 1 piše se u ponedjeljak, 15.12.2014. u 16 sati u predavaonici P-60, obje grupe zajedno. Kolokvij se piše 120 minuta, sastoji se od 4 numerička zadatka, provjerava se gradivo zaključno sa sudarima i zakonima sačuvanja.
Na kolokvij treba ponijeti vlastiti pribor za pisanje i kalkulator. NEMA POSUĐIVANJA PRIBORA! Ne možete koristiti podsjetnike niti elektroničke naprave, telefon ne može poslužiti kao kalkulator.

doc.dr.sc. D. Stanić

dr.sc. M. Poje

I. Krpan

Seminar iz kolegija Osnove fizike 1

Upute i zadaci za seminar

Slike za seminarske zadatke

Podjela studenata u grupe

Studenti su podijeljeni u 2 grupe prema priloženoj tablici. Molimo da poštujete taj raspored. Prisutnost studenata nastavi se bilježi.

Vježbe u obje grupe se izvode istodobno, materijali nisu identični, ali obuhvaćaju sve teme predviđene nastavnim programom. Studente potičemo na međusobnu suradnju i razmjenu materijala.

Sve obavijesti vezane za nastavu u grupi A (učionica 44, astistentica Ivana Krpan) molimo pratite na http://moodle.fizika.unios.hr/login/index.php

Sve obavijesti vezane za nastavu u grupi B (učionica 37, asistentica Marina Poje) molimo pratite na ovoj stranici.