Rezultati 2. teorijskog kolokvija.

Rezultati 2. teorijskog kolokvija. Studenti koji imaju 45 i više bodova položili su kolokvij.

Seminarski rad

Svaki student dužan je napraviti seminarski rad. Studenti koji nisu predali svoj rad nemaju pravo na potpis niti pristupiti ispitu iz Osnova fizike 1 jer nisu ispunili svoje obveze prema kolegiju. Kolegij Osnove fizike 1 moraju ponovo upisati iduće akademske godine. Za sva pitanja i nejasnoće javite mi se u sobu 38 ili na e-mail.

doc. dr. sc. Denis Stanić

Rezultati 1. teorijskog kolokvija

Rezultati 1. teorijskog kolokvija nalaze se ovdje.

1. Kolokvij

Poštovane kolegice i kolege, na 1. teorijskom kolokviju ipak nece biti pitanja iz poglavlja Statika.

D.Stanić