Seminarski rad

Svaki student dužan je napraviti seminarski rad. Studenti koji nisu predali svoj rad nemaju pravo na potpis niti pristupiti ispitu iz Osnova fizike 1 jer nisu ispunili svoje obveze prema kolegiju. Kolegij Osnove fizike 1 moraju ponovo upisati iduće akademske godine. Za sva pitanja i nejasnoće javite mi se u sobu 38 ili na e-mail.

doc. dr. sc. Denis Stanić

Ostavite komentar

*