Pismeni i usmeni ispit – rokovi

Prvi zimski pismeni ispitni rok iz kolegija Matematika 1 održat će se u četvrtak 31.1.2013. s početkom u 9h.  Svi studenti koji žele pristupiti pismenom ispitu dužni su ga prijaviti u referadi. Na pismenom ispitu dozvoljeno je korištenje kalkulatora i mementa iz matematike. Drugi zimski pismeni ispitni rok održat će se 14.2.2013. također s početkom u 9h.

Usmeni ispit će se održati 7.2.2013.  (1. rok)  i 26.2.2013.  (2. rok)  s početkom u 9h na Ekonomskom fakultetu u kabinetu prof. Klobučar (kabinet 12, 2. kat).

Studenti koji su uspješno kolokvirali kolegij također trebaju prijaviti pismeni ispit bilo putem referade ili na način da u četvrtak (31.1.) asistentici Puljić donesu potpisanu prijavnicu. Prijavnice svih studenata koji uspješno riješe pismeni dio ispita bit će proslijeđene prof. Klobučar do prvog roka usmenog ispita.

Student koji je pismeni dio ispita položio putem kolokvija ima pravo izlaziti na usmeni ispit sve do kraja lipnja 2013. Ukoliko do tada ne položi gradivo kolegija, u rujnu mora pristupiti pismenom ispitu.

Student koji nije kolokvirao kolegij, već izlazi na pismeni ispit, ima pravo pristupiti samo PRVOM dogovorenom roku usmenog ispita. Ukoliko propusti taj rok ili na istom ne prođe, student je dužan ponovo izaći na pismeni.

Ostavite komentar

*