Ispiti

  • Petak 23. 3. 2012 8:00, računalna učionica 51
  • Petak 27. 4. 2012 8:00, računalna učionica 51
  • Petak 25. 5. 2012 8:00, računalna učionica 51
  • Petak 15. 6. 2012 8:00, računalna učionica 51
  • Petak 29. 6. 2012 8:00, računalna učionica 51
  • Petak 7. 9. 2012 8:00, računalna učionica 51
  • Petak 21.9. 2012 8:00, računalna učionica 51

Raspored ispita – I. godina diplomskog studija