Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Klasična mehanika 2
Kod: F105
Vrsta: teorijski, preddiplomski, obvezni

 • Predavanja: 2 sata
 • Seminari: 0 sati
 • Vježbe:1 sat

Razina: srednje napredna
ECTS: 4 ECTS boda

 • broj sati direktne nastave ~ 2 ECTS boda
 • broj sati samostalnog rada studenta uz konzultacije ~ 2 ECTS boda

Nastavnik: Zvonko Glumac
Kompetencije koje se stječu: Studenti stječu znanja o konceptima i matematičkoj formulaciji zakona mehanike, što im omogućava razumjevanje mehaničkih pojava u prirodi, kao i rješavanje jednostavnijih zadataka.
Preduvjeti za upis: Osnove fizike 1, matematička analiza, linearna algebra

Sadržaj kolegija možete pogledati ovdje .

Vrednovanje znanja

Kolokviji
(primjer)
Nakon svakih pet predavanja, piše se kolokvij (pet zadataka).

 • Kolokvij 1 – datum 1. kolokvija (naknadno)
 • Kolokvij 2 – datum 2. kolokvija (naknadno)
 • Kolokvij 3 – datum 3. kolokvija (naknadno)

Kolokviji riješeni s više od 50 posto, oslobađaju od izlaska na pismeni dio ispita.

Pismeni ispit
Detaljnije o pismenom ispitu, pogledajte ovdje.

Usmeni ispit
Detaljnije o usmenom ispitu, pogledajte ovdje.

Formiranje konačne ocjene
Detaljnije o formiranju konačne ocjene, pogledajte ovdje.

Literatura

Preporučena literatura

 1. Z. Glumac: Klasična mehanika – uvod
 2. Z. Janković: Teorijska mehanika

Dopunska literatura

 1. H. Goldstein: Classical Mechanics
 2. L. D. Landau: Mehanika