Kolokviji i domaće zadaće

Svi studenti koji namjeravaju izaći na kolokvij, dužni su predati 5 zadataka napisanih vlastitim rukopisom asistentu u sobu 38. Predaja se mora izvršiti najkasnije jedan dan prije kolokvija do 12.00h. U suprotnom, student neće imati pravo izlaska na kolokvij. Kolokviji se održavaju u istom terminu za sve polaznike kolegija, bez mogućnosti odgode ili drugog termina za pojedinačne studente.

Rezultati kolokvija akademska 2014/15. godina.
Rezultati kolokvija akademska 2013/14. godina.

Primjeri starih kolokvija:

klk2, 12. XII 2013.,
klk1, 14. XI 2013..

Primjeri starih pismenih ispita, kolokvija i domaćih zadaća, možete naći
ovdje ,
a samo domace zadace ovdje