Diplomski ispit

Studenti sveučilišnog diplomskog studija Fizike i informatike obvezni su, na kraju studija, izraditi diplomski rad i položiti diplomski ispit.

Nakon kompletiranja prijave diplomskog ispita pročelnik imenuje Ispitno povjerenstvo za provođenje diplomskog ispita te određuje termin diplomskog ispita.

Povjerenstvo čine dva nastavnika iz područja fizike i jedan iz informatike. Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva.

Diplomski ispit se održava svakog prvog utorka u mjesecu te se popis navedenih termina objavljuje početkom akademske godine na oglasnoj ploči i web stranici Odjela.

Diplomski ispit je javan i izvodi se u službenim prostorijama Odjela. Diplomski ispit sastoji se od pisanog dijela koji se polaže prije same usmene obrane diplomskog rada.

Pristupnik na pisanom dijelu odgovara na deset pitanja (7 pitanja iz fizike, 3 pitanja iz informatike i metodike nastave) s popisa pitanja koja su objavljena na Web stranici Odjela za fiziku, te je, za prolaznu ocjenu, potrebno ostvariti minimalno 50% od ukupno mogućeg broja bodova iz fizike, te 50% ukupno mogućeg broja bodova iz informatike i metodike nastave.

Ocjenu donosi imenovano Ispitno povjerenstvo po općim pravilima ocjenjivanja (50-64% – dovoljan (2), 65-77% – dobar (3), 78-90% – vrlo dobar (4), 91% i više – odličan (5)).

Pitanja i odgovori te pozitivna ocjena prilažu se zapisniku o diplomskom ispitu.

U slučaju da pristupnik ne zadovolji uvjete za prolaz upućuje se na ponovno polaganje diplomskog ispita.

Student nakon uspješno položenog diplomskog ispita može pokrenuti daljnji postupak o obrani diplomskog rada.