Termin 1. kolokvija

Prvi kolokvij će se održati 17. 04. u 14:00 u predavaonici br. 60.

Termin usmenog ispita

Studenti koji su položili kolokvije i prijavili su se za usmeni ispit, imaju usmeni ispit u utorak, 18. lipnja 2013. u 9 sati u predavaonici P-37.

Zadnje vježbe i 2. kolokvij

Umjesto u petak 7.6.2013. vježbe iz predmeta Diferencijalne jednadžbe bit će u ponedjeljak 3.6.2013. u 13 sati u predavaonici 50.

Drugi  kolokvij iz predmeta Diferencijalne jednadžbe bit će u petak 7.6.2013. u 13 sati u predavaonici 60. Studenti smiju koristiti samo formule za linearne d.j. s konstantnim koeficijentima i tablicu Laplaceove transformacije.

Termin 1. kolokvija

Prvi kolokvij iz Diferencijalnih jednadžbi održat će se u srijedu, 8. svibnja u 13.30 sati u predavaonici 60.