OBAVIJEST O USMENOM ISPITU

ponedjeljak, 30.09. u 8h

Usmeni ispit

Usmeni ispit održati će se 19.09.2013 u 9:00h.

USMENI ISPITI-LJETNI ROKOVI

Usmeni ispiti održati će se:
26.06.2013. u 10h
09.07.2013. u 10h.