DEKANSKI ROK

Održati će se 3.10.2013. u 9:00h

PISMENI ISPITI U RUJNU 2013

11.09.2013 u 11:00h P-2 (OM)
25.09.2013 u 11:00h P-2 (OM)

RASPORED LJETNIH ISPITNIH ROKOVA

Pismeni ispit održati će se:
18.06.2013. u 9:00h
2.07.2013. u 9:00h
Oba roka održati će se u predavaonici P-23 na Odjelu za matematiku.

Rezultati pismenog ispita održanog 4.09.2012.

Hrvoje Hećimović (52) 2+
Maja Strugačevac (48) 2
Ivan Bertok (45) 2

Studenti mogu rezultate pogledati 6.09. u 11:00h, kabinet br. 19 na Odjelu za matematiku

VAŽNO!!!! Pismeni ispit 18.09. održati će se u 12:00h umjesto u 9:00h.