Rezultati 2.kolokvija i ukupno stanje ‘stvari’

U tablici su redom bodovi iz zadataka i teorije.
Studenti mogu pogledati kolokvije u utorak, 29.01.2013. u 10:00h na Odjelu za matematiku, kabinet br. 19, prizemlje.

IME I PREZIME 1.KOLOKVIJ 2.KOLOKVIJ UKUPNO OCJENA (zad/teorija)
Baotić Josip 62 (42+20) 26+0, 68+20, 1/1
Aladenić Anton 99 (71+28) 100+0, 171+28, 5/2
Tišma Isabela 105 (95+10) 50+30, 145+40, 4/3
Sudar Maja 102 (87+15) 52+20, 139+35, 3/3
Hećimović Hrvoje 76 (66+10) 8+0, 74+10, 1/1
Bionda Katarina 88 (73+15) 11+20, 84+35, 2/3
Kušćer-Hren Ivan 37 (17+20)
Indra-Ljubek Margareta 103 (88+15) 44+10, 132+25, 3/2
Veselinović Svetlana 119 (99+20) 54+20, 153+40, 4/3
Rončević Tihana 54 (44+10) , 63+10, 107+20, 2/1
Straka Dunja 78 (68+10), 44+0, 112+10, 3/1
Nemet Martina 99 (89+10), 46+0, 135+10, 3/1
Bece Dijana 10 (0+10)
Nemet Martina(10826) 20 (10+10)
Veljača Marko 28 (28+0), 24+0, 52+0, 1/1
Bojančić Domagoj 71 (71+0)
Horvat Goran 35 (15+20) 18+0, 33+20, 1/1
Makaj Sanela 18 (8+10)
Bigić Bojan 32 (17+15)
Kasa Matej 58 (38+20), 7+0, 45+20, 1/1

Obavijest o 2.kontrolnoj zadaći

Druga kontrolna zadaća održati će se u ponedjeljak 28.01.2013. u 9:00h u računarskom praktikumu. Studentima nije dozvoljeno korištenje kalkulatora niti gotovih formula.

Rezultati 1.kontrolne zadaće održane 19.11.2012

Navedeni su ukupni bodovi te posebno bodovi iz zadataka i teorije
Baotić Josip 62 (42+20)
Aladenić Anton 99 (71+28)
Tišma Isabela 105 (95+10)
Sudar Maja 102 (87+15)
Hećimović Hrvoje 76 (66+10)
Bionda Katarina 88 (73+15)
Kušćer-Hren Ivan 37 (17+20)
Indra-Ljubek Margareta 103 (88+15)
Veselinović Svetlana 119 (99+20)
Rončević Tihana 54 (44+10)
Straka Dunja 78 (68+10)
Nemet Martina 99 (89+10)
Bece Dijana 10 (0+10)
Nemet Martina(10826) 20 (10+10)
Veljača Marko 28 (28+0)
Bojančić Domagoj 71 (71+0)
Horvat Goran 35 (15+20)
Makaj Sanela 18 (8+10)
Bigić Bojan 32 (17+15)
Kasa Matej 58 (38+20)

završni rezultati kolokvija, ocjene i obavijest o usmenom ispitu

PREZIME I IME UKUPNO OCJENA
Živković Aleksanda 227 4
Graovac Aljoša 147 4
Aleksić Arijan 189 3
Kunac Ivan 175 3
Jukić Dina 149 2
Mavrović Denis 138 2
Klaić Martin 137 2
Strugačevac Maja 38 1
Hećimović Hrvoje 70 1
Ćupurdija Anja 96 1
Mikulić Martina 84 1
Bertok Ivan 55 1
Bionda Katarina 37 1
Šimunović Jasna 44 1
Dorotek Ivan 23 1
*Kolokvije studenti mogu vidjeti 2.02.2012. u 12:00h na Odjelu za matematiku u kabinetu br.15.
*Usmeni ispit će biti 13.02.2012 i za studente koji su kolokvirali i za studente koji budu položili pismeni dio ispita na prvom ispitnom roku 8.02.2012.