Nastava iz kolegija Osnove programiranja 2

Nastava iz kolegija Osnove programiranja 2 u ljetnom semestru početi će u petak 11.03.2011. u terminu predviđenom po rasporedu.

Miroslav Katić, prof. asistent