Dekanski ispitni rok

Dekanski ispitni rok iz Sustava e-učenja će se održati u terminu:

  • 04.10.2012. u 10:00

Dekanski ispitni rok

Dekanski ispitni rok iz Teorije informacija će se održati u terminu:

  • 04.10.2012. u 10:00

Dekanski rok

Dekanski ispitni rok iz kolegija Algoritmi i strukture podataka održat će se 04.10.2012. u 10:00 sati.

Dekanski ispitni rok

Dekanski ispitni rok iz Rudarenja podataka će se održati u terminu:

  • 04.10.2012. u 10:00 sati