Odgoda vježbi – OFMSA

Poštovani kolegice i kolege,

vježbe iz kolegija “Osnove fizičkih mjerenja i statističke analize” neće se održati u srijedu 26. studenog 2014. zbog odsutnosti asistenta. Nadoknada će biti dogovorena naknadno.

Lijep pozdrav,
Matko Mužević

1. kolokvij – Klasična mehanika 2

Poštovani kolegice i kolege,

1. kolokvij iz kolegija “Klasična mehanika 2″ održat će se u četvrtak 20. studenog 2014. u 9:00. Svi studenti koji žele pristupiti kolokviju moraju predati 5 rukom riješenih zadataka do dan prije kolokvija u sobu 38.

Lijep pozdrav,
Matko Mužević

1. kolokvij – OFMSA

Poštovani kolegice i kolege,

1. kolokvij iz kolegija “Osnove fizičkih mjerenja i statističke analize” održat će se u petak 21. studenog 2014. u 12:30. Na kolokviju nije dopušteno korištenje papira sa formulama, ali je dopušteno imati tablicu integrala ili matematički priručnik. Svi studenti koji žele pristupiti kolokviju moraju predati 5 rukom riješenih zadataka do dan prije kolokvija u sobu 38.

Lijep pozdrav,
Matko Mužević

Odgoda termina vježbi

Poštovani kolegice i kolege,

vježbe iz kolegija “Klasična mehanika 2″ 28. listopada 2014. odgađaju se za idući tjedan.

Lijep pozdrav,
Matko Mužević

Lijep pozdrav,
Matko Mužević