Matematika 1-odgoda vježbi

U petak 09.01.2015. neće se održati vježbe iz kolegija Matematika 1.
Uvid u drugi kolokvij najavljen za 09.01.2015. održat će se u petak 16.01.2015. nakon vježbi.

Rezultati drugog kolokvija iz Matematike 1

Rezultati drugog kolokvija iz Matematike 1 mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u petak 09.01.2015. u 12.30h u kabinetu 14 na Odjelu za matematiku.

Drugi kolokvij iz Matematike 1

Drugi kolokvij iz Matematike 1 održat će se u utorak 23.12.2014. u 9h.

Matematika 1-rezultati kolokvija

Rezultati 1.kolokvija iz Matematike 1 održanog 17.11.2014. mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u ponedjeljak, 24.11.2014. u 15h u kabinetu 15 na Odjelu za matematiku.