PENF2 – 2014./2015. -Početak nastave, kolokvij

Poštovani studenti 1 godine diplomskog studija,
Obavještavam Vas o održavanju 1. ulaznog kolokvija iz kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 koji će se održati u ponedjeljak 2. ožujka 2015. u 9 sati, prostorija 68. Prva vježba će se održati 9.3.2015. od 8 do 12 sati prema rasporedu grupa s PENF1.

Priložen je popis vježbi 3 ciklusa (elektricitet i magnetizam) kako biste se mogli pripremiti za kolokvij, a upute možete naći u tiskanom obliku u sobi 68 ili  preuzeti s interneta na stranici kolegiji-> PENF2->nastavni materijali.

Popis vježbi 3 ciklusa PENF2

Vježba 11
11.1. Elektrostatika
Zadaci – Prema gimnazijskom programu fizike osmislite i izvedite pokuse iz elektrostatike
11.2. Elektrostatsko njihalo
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite
zadatke 4.1 – 4.70 (barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. R. Krsnik, Fizika 2., Školska knjiga, Zagreb, 2001, Str. 76-123.

Vježba 12
Naponsko-strujna karakteristika vodiča
12.1. Određivanje U-I karakteristike vodiča
12.2. Određivanje U-I karakteristika serijski i paralelno spojenih trošila u krugu
12.3. Ovisnost jakosti struje o serijski spojenim trošilima u strujnom krugu
12.4. Ovisnost jakosti struje o paralelno spojenim trošilima u strujnom krugu
Ovisnost električnog otpora o materijalu i dimenzijama vodiča
12.5. O čemu ovisi električni otpor u strujnom krugu
Ohmov zakon za cijeli strujni krug
12.6. Određivanje elektromotorne sile izvora
12.7. Određivanje pada napona na izvoru pri opterećenju
Provjeravanje zakona o očuvanju naboja
12.8. Mjerenje struje u serijskom spoju
12.9. Mjerenje struje u paralelnom spoju
Očuvanje energije u strujnom krugu
12.10. Ispitajte naponske prilike u strujnom krugu
12.11. Provjerite drugo Kirchoffovo pravilo
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite zadatke 4.71 – 4.132 (barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. M. Martinis, Fizika – Valovi i čestice: Elektrodinamika, Priručnik za 2. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 1991., Str. 80-99.

Vježba 13
13.1. Određivanje unutarnjeg otpora izvora struje
13.2. Određivanje kapaciteta kondenzatora
13.3. Određivanje induktivnosti zavojnice pomoću voltmetra i ampermetra
13.4. Proučavanje pojave rezonancije u električnom titrajnom krugu
13.5. Određivanje nepoznatog elementa strujnog kruga
13.6. Demonstrirajte krivulju magnetske histereze
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite
zadatke 4.235 – 4.270 (barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. Vernić-Mikuličić, Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
2. Kartoteka pokusa za Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
3. M.Paić, Osnove fizike 3.

Vježba 14
Školski transformator
14.1. Demonstrirajte pojavu elektromagnetske indukcije
14.2. Odredite smjer induciranog napona u nekoj zavojnici
14.3. Demonstrirajte princip transformacije izmjeničnog napona
14.4. Demonstrirajte nastanak vrtložnih struja
Ispitajte svojstva magnetskog polja
14.5. Djelovanje magneta na električnu struju
14.6. Djelovanje električne struje na magnet
14.7. Djelovanje električne struje na električnu struju
14.8. Ispitajte kako magnetska sila ovisi o jakosti struje i geometrijskim karakteristikama vodiča
14.9. Mjerenje magnetske indukcije titrajnim magnetometrom
14.10. Pomoću titrajnog magnetometra iskažite ovisnost magnetskog polja šuplje zavojnice o električnoj struji koja protječe kroz nju
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite
zadatke 4.184 – 4.234 (barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. Kartoteka pokusa za Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
2. M. Martinis, Fizika – Valovi i čestice: Elektrodinamika, Priručnik za 2. razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 1991., Str. 106-113.

Vježba 15
CATT – eksperimentalni modul
15.1. Serijski i paralelni spoj izvora napona
15.2. Ohmov zakon
15.3. Električni otpor žice
15.4. Paralelni spoj lampica
15.5. Mješoviti spoj otpora
15.6. Snaga i rad električnih potrošača
15.7. Paralelni i serijski spoj električnih potrošača
15.8. Lampica nije konstantan otpor
15.9. Karakteristične krivulje dioda i tranzistora
Iz „Zbirke zadataka iz fizike – Priručnik za učenike srednjih škola“ autora Mikuličić-Varićak-Vernić riješite
zadatke 4.133 – 4.183(barem 60 % zadataka).
Literatura:
1. NTL pokusi, Kartoteka pokusa za Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

Igor Miklavčić

PENF 1 -2014./2015. -prijedlog ocjene i upis u indeks

Poštovani studenti,

upis ocjena u indeks ce se izvrsiti u četvrtak , 5.2.2015. u 9 sati. Molim Vas da sve indekse skupite na jednu hrpu i potom mi donesite kako bi profesor upisao ocjene u indekse. Nije nužno da budete osobno nazočni. Prema popisu prijavljenih vidim kako niste svi prijavili ispite za prvi rok.

Ukoliko netko ne zeli predloženu ocjenu potrebno je pristupiti ispitu.

Predložene ocjene su slijedeće:

ukupni postotak predložena ocjena
1. Martina Mikulić 71% dobar (3)
2. Anton Aladenić 76% dobar (3)
3. Josip Baotić 75% dobar (3)
4. Arijan Aleksić 77% dobar (3)
5. Anja Ćupurdija 72% dobar (3)
6. Maja Sudar 69% dobar (3)
7. Dunja Straka 62% dovoljan (2)
8. Svetlana Veselinović 79% vrlo dobar (4)
9. Isabela Tišma 75% dobar (3)

Pozdrav.

PENF1 – rezultati 2. izlaznog kolokvija 2014./2015.

Rezultati su slijedeći,

2i
Bodovi Z
1. Martina Mikulić 10,5 7,5
2. Anton Aladenić 6,0 13,5
3. Josip Baotić 7,5 9,0
4. Arijan Aleksić 11,0 8,0
5. Anja Ćupurdija 7,0 9,0
6. Maja Sudar 8,0 8,0
7. Dunja Straka 6,5 6,5
8. Svetlana Veselinović 11,0 11,0
9. Isabela Tišma 5,5 9,0

Kolokvije možete pregledati u ponedjeljak od 12 do 14 sati ili u terminu konzultacija.

PENF1 – termin 2. izlaznog kolokvija 2014./2015.

2. izlazni kolokvij iz kolegija Praktikum eksperimentalne nastave fizike 1 održat će se 29.1.2015. od 9 sati u sobi 68.