Seminarski rad

Svaki student dužan je napraviti seminarski rad. Studenti koji nisu predali svoj rad nemaju pravo na potpis niti pristupiti ispitu iz Osnova fizike 1 jer nisu ispunili svoje obveze prema kolegiju. Kolegij Osnove fizike 1 moraju ponovo upisati iduće akademske godine. Za sva pitanja i nejasnoće javite mi se u sobu 38 ili na e-mail.

doc. dr. sc. Denis Stanić

Tablica bodova

Tablica bodova za formiranje ocjene.

Kolokviji se mogu pogledati u sobi 38. Studenti koji nisu zadovoljili zadatke (15 bodova) ili teorijski dio kolokvija (30/25 bodova), morat će taj dio gradiva polagati na ispitu. Također, svi studenti imaju mogućnost, ukoliko žele, popraviti rezultate pojedinog kolokvija na ispitu (posebno zadatke i teoriju) i time zaslužiti veću ocjenu.

Upis ocjene i potpis u indeks moguće je obaviti za vrijeme pismenog ispita (3.2.2015. u 9:00), usmenog ispita (5.2.2015. u 8:00) ili u sobi 38.

Rezultati 2. kolokvija

Rezultate 2. kolokvija možete naći ovdje.

Rezultati 1. teorijskog kolokvija

Rezultati 1. teorijskog kolokvija nalaze se ovdje.