Prijava usmenog ispita

Studenti koji su kolokvirali pismeni dio ispita, izlazak na usmeni ispit trebaju prijaviti prijavom ispita putem ISVU studomata i to za prvi pismeni rok prije termina usmenog ispita.

Rezultati drugog kolokvija

Rezultati drugog kolokvija: Rezultati.

PENF 1 -2014./2015. -prijedlog ocjene i upis u indeks

Poštovani studenti,

upis ocjena u indeks ce se izvrsiti u četvrtak , 5.2.2015. u 9 sati. Molim Vas da sve indekse skupite na jednu hrpu i potom mi donesite kako bi profesor upisao ocjene u indekse. Nije nužno da budete osobno nazočni. Prema popisu prijavljenih vidim kako niste svi prijavili ispite za prvi rok.

Ukoliko netko ne zeli predloženu ocjenu potrebno je pristupiti ispitu.

Predložene ocjene su slijedeće:

ukupni postotak predložena ocjena
1. Martina Mikulić 71% dobar (3)
2. Anton Aladenić 76% dobar (3)
3. Josip Baotić 75% dobar (3)
4. Arijan Aleksić 77% dobar (3)
5. Anja Ćupurdija 72% dobar (3)
6. Maja Sudar 69% dobar (3)
7. Dunja Straka 62% dovoljan (2)
8. Svetlana Veselinović 79% vrlo dobar (4)
9. Isabela Tišma 75% dobar (3)

Pozdrav.

PENF1 – rezultati 2. izlaznog kolokvija 2014./2015.

Rezultati su slijedeći,

2i
Bodovi Z
1. Martina Mikulić 10,5 7,5
2. Anton Aladenić 6,0 13,5
3. Josip Baotić 7,5 9,0
4. Arijan Aleksić 11,0 8,0
5. Anja Ćupurdija 7,0 9,0
6. Maja Sudar 8,0 8,0
7. Dunja Straka 6,5 6,5
8. Svetlana Veselinović 11,0 11,0
9. Isabela Tišma 5,5 9,0

Kolokvije možete pregledati u ponedjeljak od 12 do 14 sati ili u terminu konzultacija.