Matematika 1 i 2-rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Matematika 1 položio je Hrvoje Grbeša 55 bodova (dovoljan).
Pismeni dio ispita iz kolegija Matematika 2 nije položio nitko.
Uvid u pismene ispite će se održati u utorak 01.07.2014. u 13 sati.

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Elektrodinamika 1

Poštovani kolegice i kolege,

rezultate pismenog ispita iz kolegija Elektrodinamika 1, održanog 30.06.2014. možete pogledati na sljedećem linku:

Rezultati pismenog ispita_30_06_2014

Usmeni dio ispita održat će se u utorak 01.07.2014. u 12:00.

USMENI DIO ISPITA IZ LINEARNE ALGEBRE 1

Usmeni dio ispita iz kolegija Linearna algebra 1 za studente koji su pismeni dio položili putem kolokvija, održat će se u utorak 1. srpnja 2014. s početkom u 13 sati.

Matematika 1 i 2-pismeni ispit

Pismeni dio ispita iz kolegija Matematika 1, odnosno Matematika 2 održat će se 30.06.2014. u 13 sati, a ne u 11 sati kako je ranije najavljeno.