Matematika 2-promjena termina vježbi

Umjesto u petak 02.05.2014. vježbe iz kolegija Matematika 2 će se održati u srijedu 30.04.2014. u 8 sati.

Obavijest o održavanju vježbi

U petak, 2. svibnja 2014. vježbe iz kolegija Diferencijalne jednadžbe se neće održati. O nadoknadi ćete biti dodatno obaviješteni.

PENF 2 -2014 Rezultati 2 ulaznog kolokvija

Kolokvij održan 22.4.2014., a rezultati su slijedeći,

Bodovi
1. Maja Strugačevac 17
2. Ivan Kunac 24,5
3. Aljoša Graovac 22
4. Aleksandar Živković 24
5. Ivana Jerković 16
6. Hrvoje Miloloža 23
7. Dina Jukić 24,5
8. Antonija Vodopija 17
9. Jelena Strišković 27,5
10. Ana-Marija Ivanković 21,5
11. Gorana Lukić 24
12. Adrijan Čačić 20,5
13. Magdalena Vovra 21,5
14. Pavao Pinjušić 14

PENF 2 -2014 Rezultati 1 izlaznog kolokvija

Kolokvij održan 16.4.2014., a rezultati su slijedeći:

Bodovi Z
1. Maja Strugačevac 11,0 6,5
2. Ivan Kunac 13,0 8,5
3. Aljoša Graovac 9,5 10,5
4. Aleksandar Živković 11,0 7,5
5. Ivana Jerković 7,5 7
6. Hrvoje Miloloža 12,5 11
7. Dina Jukić 12,0 9,5
8. Antonija Vodopija 3,5 7
9. Jelena Strišković 15,0 12
10. Ana-Marija Ivanković 11,5 4,5
11. Gorana Lukić 8,5 7
12. Adrijan Čačić 9,5 9,5
13. Magdalena Vovra 12,5 6,5
14. Pavao Pinjušić 10 8,5