Novi raspored grupa – Praktikum B

Poštovane kolegice i kolege,

na linku možete pronaći novi raspored grupa iz Praktikuma: Raspored grupa

NAPOMENA: studenti Hećimović, Dorotek, Nemet, Rončević, Veljača, Bigić, Bosančić, Uršanić kao ponavljači ovog kolegija prema dogovoru s nositeljem kolegija  Prof.dr.sc. Vukovićem nisu dužni dolaziti na redovitu nastavu nego na termine nadoknade s vlastitim izvještajima – dakle 2 puta u semestru – kako biste ponovili vježbe i pripremili se za predrok odnosno ispit. Termini nadokande biti će pravovremeno oglašeni. Za sve nejasnoće izvolite se javiti asistenticama.

Uvod u astronomiju i astrofiziku – početak predavanja

Poštovane kolegice i kolege,

početak predavanja biti će u srijedu 26. veljače 2014.  od 8-11 h, te u dodatnom terminu istog dana od 15-17 h.

Matematika 1 i 2- usmeni dio ispita

Usmeni dio ispita iz kolegija Matematika 1 i Matematika 2 održat će se u četvrtak 20.02.2014. u 8h na Ekonomskom fakultetu.

Praktikum iz Osnova fizike B – prvi termin

Poštovani kolegice i kolege,

početak nastave iz kolegija Praktikum iz Osnova fizike B je 03.03.2014, prva grupa u 09:00, a druga u 11:00. Radite po jednu vježbu u prvom terminu.

Grupe, kao i sve ostalo, ostaju iste kao i na Praktikumu iz Osnova fizike A.

Matrijale za pripremu vježbi možete naći na stranicama kolegija.