Dekanski rok: Geometrija ravnine i prostora -uvod u algebru

Pismeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora -uvod u algebru, održat će se u petak, 04.10.2013. u 09:00 u P-32 (Odjel za matematiku).

Matematika 1 i 2-dekanski rok

Pismeni dio ispita iz kolegija Matematika1 i Matematika 2 održat će se u petak 04.10.2013. u 13 sati. Termin usmenog ispita za studente koji polože ispit na ovom roku je 12.10.2013. u 8 sati na Ekonomskom fakultetu.

OBAVIJEST O USMENOM ISPITU

ponedjeljak, 30.09. u 8h

dekanski rok iz Diferencijalnih jednažbi

Dekanski rok iz Diferencijalnih jednadžbi: pismeni ispit bit će održan u petak,  4.listopada 2013.  u 13 sati u predavaonici 60.