Potpis u indeks – jesenski rokovi

Revidirana je lista studenata koji mogu dobiti potpis iz kolegija Osnove fizike 2. Svi navedeni studenti mogu prijaviti ispit za jesenske rokove, a potpis će dobiti u terminu 2.-6. rujna 2013. u sobi 38.

Lista studenata za potpis.

Rokovi u rujnu

Termini pismenog ispita iz Diferencijalnih jednadžbi u rujnu:

  •  3.9.2013. u 12h  (utorak)
  • 17.9.2013. u 12h (utorak)

Termini usmenog ispita iz Diferencijalnih jednadžbi u rujnu: bit će objavljeni nakon objavljivanja rezultata pismenih ispita.

REZULTATI ISPITA ENGLESKOG 2 I ENGLESKOG 4

Poštovani , u privitku se nalaze rezultati ispita održanog 4.7.2013.godine. Molim studente koji su položili ispit da dođu na upis ocjene.

REZULTATI ISPITA ENGLESKOG 2 I ENGLESKOG 4

Srdačno, K.Knežević univ.spec.st.eur.

Rezultati pismenih ispita OF2

Poštovane kolegice i kolege,

na linku se nalaze rezultati pismenih ispita: Rezultati pismenih ispita OF2 2.ljetni rok

Ispite možete vidjeti i dobiti pojašnjenja u srijedu 03.07. i petak 05.07. u sobi 52.