Usmeni ispit

Termin usmnog ispita: Usmeni ispit bit će održan u srijedu, 3.srpnja 2013. u 10 sati.

Usmeni ispit iz Linearne algebre I

Usmeni dio ispita iz kolegija Linearna algebra I za studente koji su pismeni dio položili 26. lipnja 2013. ili su pismeni dio položili putem kolokvija, održat će se u srijedu 3. srpnja 2013. s početkom u 12 sati.

Matematika 1 i 2-usmeni ispit

Usmeni dio ispita iz kolegija Matematika 1, odnosno Matematika 2 za studente koji su položili pismeni dio održat će se u ponedjeljak 01.07.2013. u 9 sati na Ekonomskom fakultetu. Studenti koji nisu predali prijavnicu u referadi ili je donjeli na pismeni ispit, trebaju ponjeti prijavnicu na usmeni ispit.

Matematika 1 i 2- rezultati

Pismeni dio ispita iz kolegija Matematika 1 položili su:
Karlo Kečkeš dovoljan (2)
Lucija Knežević dovoljan (2)
Ivan Marinić dovoljan (2)
Matej Marinić dovoljan (2)
Rea Pejčić dovoljan (2)

Pismeni dio ispita iz kolegija Matematika 2 položili su:
Ivona Hob dovoljan (2)
Matea Košćak dovoljan (2)
Domagoj Marošević dovoljan (2)
Doris Mršić dovoljan (2)
Anja Novaković dovoljan (2)

Ispiti se mogu pogledati u četvrtak 27.06.2013. u 10.30 sati.