Konačni rezultati kolokvija

Konačni rezultati kolokvija

Pismeni i usmeni ispit – rokovi

Prvi zimski pismeni ispitni rok iz kolegija Matematika 2 održat će se u četvrtak 31.1.2013. s početkom u 9h.  Svi studenti koji žele pristupiti pismenom ispitu dužni su ga prijaviti u referadi. Na pismenom ispitu dozvoljeno je korištenje kalkulatora i mementa iz matematike. Drugi zimski pismeni ispitni rok održat će se 14.2.2013. također s početkom u 9h.

Usmeni ispit će se održati 7.2.2013.  (1. rok)  i 26.2.2013.  (2. rok)  s početkom u 9h na Ekonomskom fakultetu u kabinetu prof. Klobučar (kabinet 12, 2. kat).

Studenti koji s uspjehom riješe pismeni ispit imaju pravo pristupiti samo PRVOM dogovorenom roku usmenog ispita koji slijedi. Ukoliko propuste taj rok ili na istom ne prođu, studenti su dužni ponovo izaći na pismeni.

Pismeni i usmeni ispit – rokovi

Prvi zimski pismeni ispitni rok iz kolegija Matematika 1 održat će se u četvrtak 31.1.2013. s početkom u 9h.  Svi studenti koji žele pristupiti pismenom ispitu dužni su ga prijaviti u referadi. Na pismenom ispitu dozvoljeno je korištenje kalkulatora i mementa iz matematike. Drugi zimski pismeni ispitni rok održat će se 14.2.2013. također s početkom u 9h.

Usmeni ispit će se održati 7.2.2013.  (1. rok)  i 26.2.2013.  (2. rok)  s početkom u 9h na Ekonomskom fakultetu u kabinetu prof. Klobučar (kabinet 12, 2. kat).

Studenti koji su uspješno kolokvirali kolegij također trebaju prijaviti pismeni ispit bilo putem referade ili na način da u četvrtak (31.1.) asistentici Puljić donesu potpisanu prijavnicu. Prijavnice svih studenata koji uspješno riješe pismeni dio ispita bit će proslijeđene prof. Klobučar do prvog roka usmenog ispita.

Student koji je pismeni dio ispita položio putem kolokvija ima pravo izlaziti na usmeni ispit sve do kraja lipnja 2013. Ukoliko do tada ne položi gradivo kolegija, u rujnu mora pristupiti pismenom ispitu.

Student koji nije kolokvirao kolegij, već izlazi na pismeni ispit, ima pravo pristupiti samo PRVOM dogovorenom roku usmenog ispita. Ukoliko propusti taj rok ili na istom ne prođe, student je dužan ponovo izaći na pismeni.

Rezultati 2.kolokvija i ukupno stanje ‘stvari’

U tablici su redom bodovi iz zadataka i teorije.
Studenti mogu pogledati kolokvije u utorak, 29.01.2013. u 10:00h na Odjelu za matematiku, kabinet br. 19, prizemlje.

IME I PREZIME 1.KOLOKVIJ 2.KOLOKVIJ UKUPNO OCJENA (zad/teorija)
Baotić Josip 62 (42+20) 26+0, 68+20, 1/1
Aladenić Anton 99 (71+28) 100+0, 171+28, 5/2
Tišma Isabela 105 (95+10) 50+30, 145+40, 4/3
Sudar Maja 102 (87+15) 52+20, 139+35, 3/3
Hećimović Hrvoje 76 (66+10) 8+0, 74+10, 1/1
Bionda Katarina 88 (73+15) 11+20, 84+35, 2/3
Kušćer-Hren Ivan 37 (17+20)
Indra-Ljubek Margareta 103 (88+15) 44+10, 132+25, 3/2
Veselinović Svetlana 119 (99+20) 54+20, 153+40, 4/3
Rončević Tihana 54 (44+10) , 63+10, 107+20, 2/1
Straka Dunja 78 (68+10), 44+0, 112+10, 3/1
Nemet Martina 99 (89+10), 46+0, 135+10, 3/1
Bece Dijana 10 (0+10)
Nemet Martina(10826) 20 (10+10)
Veljača Marko 28 (28+0), 24+0, 52+0, 1/1
Bojančić Domagoj 71 (71+0)
Horvat Goran 35 (15+20) 18+0, 33+20, 1/1
Makaj Sanela 18 (8+10)
Bigić Bojan 32 (17+15)
Kasa Matej 58 (38+20), 7+0, 45+20, 1/1