Web seminar

http://sine.ni.com/nievents/app/overview/p/eventId/492064/site/nie/country/us/lang/en

Na gornjoj adresi mozete se prijaviti za besplatan online seminar i naučiti osnove LabVIEW-a, jednog od vodećih softvera za prikupljanje podataka te kontrolu i upravljanje eksperimentima. To je grafički programski jezik koji za kreiranje aplikacije koristi ikone umjesto pisanja naredbi. Više o tome možete pronaći na http://croatia.ni.com/

Za sve sudionike seminara koji uspješno riješe domaću zadaću, osigurana je i studentska verzija programa NI LabVIEW 2012 Student Edition.

Probnu verziju programa možete naći ovdje:  link

Ispiti za apsolvente

Ispit iz Osnova (fizičke) elektronike za apsolvente (predbolonjski studenti) može se održati svaki mjesec ukoliko postoji interes studenata. Za mjesec prosinac predlažem termin 17.12. u 13 sati. Molim sve zainteresirane apsolvente da mi se prethodno najave za ispit.

USMENI ISPIT IZ KOLEGIJA LINEARNA ALGEBRA I

Dodatni termin usmenog ispita za kolegij Linearna algebra I za studente koji su pismeni dio položili putem kolokvija održat će se u četvrtak 29. studenog 2012. na Odjelu za matematiku s početkom u 12 sati.

Odgoda odrzavanja predavanja i vjezbi

Predavanja i vjezbe iz AFS se nece odrzati u utorak 27.11. Naredni tjedan se nastavljaju po resporedu.

Igor L.